Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca
telefon: : 63 275 26 40
facebook: muzeumslupca

Partnerzy
Edukacja > konkursy

Regulamin Konkursu Plastycznego:

                                                1050 rocznica Chrztu Polski

                                                              966-2016


Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi dzieci na to ważne wydarzenie historyczne, 
- uświadamianie jego znaczenia i wpływu na historię, na życie religijne,
na kulturę materialną i kulturę duchową narodu Polskiego
- rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy związanej z historią Polski także poprzez działania plastyczne
- pobudzanie kreatywności i rozwijanie umiejętności manualnych uczestników

Warunki uczestnictwa:
konkurs pod patronatem Burmistrza miasta Słupcy kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych
z terenu miasta Słupcy i będzie realizowany w dwóch grupach wiekowych i tematycznych:

klasy I - III

Wydarzenie przyjęcia chrztu odbyło się z udziałem księcia Mieszka I (pierwszego władcy Polski) i jego żony - czeskiej księżniczki Dobrawy (Dąbrówki). Chrzest przyjął cały dwór władcy Polan i jego poddani.

Zadaniem uczestnika będzie :

Namalowanie postaci biorącej udział w tamtym wydarzeniu np. księcia Mieszka I, księżniczki Dobrawy, woja (rycerza), biskupa, służby itp.

Technika wykonania dowolna: (rysowanie, malowanie, wylepianie, wydzieranie, collage itp.)

Format pracy: kartka a-3 (najlepiej z bloku technicznego);
na odwrocie informacja: imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły.

Uwaga ! Każdy może namalować tylko jedną (wybraną przez siebie postać ). Starajmy się, aby nasze zmagania artystyczne nie skupiły się tylko na głównych bohaterach (księciu i księżniczce), ale objęły pozostałych uczestników (wojów –rycerzy tworzących drużynę Mieszka I, biskupa, służbę, lud itp.) W ten sposób zbudujemy potężny dwór pierwszego władcy Polski .


klasy IV-VI

Jak wyglądała ceremonia chrztu 1050 lat temu? Gdzie miała miejsce? Zakłada się, iż Mieszko I przyjął chrzest (być może z rąk pierwszego polskiego biskupa Jordana na terenie swojego państwa w Poznaniu, na Ostrowie Lednickim lub
w
Gnieźnie; w dwóch pierwszych miejscach znaleziono bowiem baptysteria
( datowane na 2 poł.X w.) Część historyków sądzi jednak, że mogło się to stać na terenie Niemiec (wielu uczonych wskazywało na Ratyzbonę), Czech bądź też w samym Rzymie ?

Zadaniem uczestników będzie:

Przedstawienia własnego wyobrażenia tego historycznego wydarzenia
z udziałem głównych bohaterów: księcia Mieszka I , jego żony Dobrawy i całego dworu.

Technika wykonania dowolna: (rysowanie, malowanie, wylepianie, wydzieranie, collage itp.)

Format pracy: kartka a-3 (najlepiej z bloku technicznego);
na odwrocie informacja: imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły.

Alternatywna propozycja (dla klas IV-VI)

Opowiedzieć o wydarzeniu Chrztu Polski w formie komiksu*:

Jak książę Mieszko I poznał księżniczkę Dobrawę …. i co z tego wynikło
dla Polski ?”

Format pracy: kartka a-3 z bloku technicznego , technika dowolna,
ważne, aby na karcie pojawiły się przynajmniej dwie scenki z tekstem!

*KOMIKS przyjmujemy ,iż za komiks uznaje się opowiadanie, tworzące narrację za pomocą co najmniej dwóch kadrów z rysunkami (najczęstszą formą komiksu jest zbiór kilku kadrów Kadry zazwyczaj zaopatrzone są w teksty narratora (po boku) i/lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

Uwaga! Uruchamiając wyobraźnię twórczą można osadzić wydarzenie w konkretnych realiach historycznych uwzględniając np. wygląd postaci, ich ubiór, architekturę itp.

Organizacja konkursu:

- Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
- Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie
możliwość innego podziału nagród.
- O werdykcie jury szkoły zostaną powiadomione pisemnie.
- Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej
- Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Muzeum Regionalnym
w Słupcy. Przy dużej ilości prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji najciekawszych z nich.
- Prace uczestników przechodzą na własność organizatora, wraz z prawem publikowania.
- Wszyscy uczestnicy oraz szkoły otrzymają okolicznościowe dyplomy.
- Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane.

Prace należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Słupcy,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2016r. (włącznie).

Organizator :

Muzeum Regionalne w Słupcy ,ul. Warszawska 53,
62-400 Słupca, tel. 63 27 52 640
e-mail : muzeumslupca@op.pl
regulamin konkursu na stronie www.muzeumslupca.pl
facebook muzeumslupca.pl

PROTOKÓŁ

z dnia 1 kwietnia 2016 r.
z obrad Jury powołanego do wyłonienia laureatów
w Miejskim Konkursie Plastycznym
ogłoszonym przez
Muzeum Regionalne w Słupcy

1. Organizator powołał komisję konkursową do konkursu plastycznego
w składzie:

Maciej Fiszer (plastyk – amator, członek Rady Muzeum) - przewodniczący

Dominika Czerniak (grafik, ilustrator, pracownik naukowy UAP)

Elżbieta Szczepankiewicz (pracownik muzeum)

2. Komisja spotkała się dnia 1 kwietnia 2016 r. w budynku muzeum

3. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, obejrzano łącznie 89 prac z słupeckich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN i Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy

4. Ze względów formalnych jury odrzuciło: 21 prac(nie spełniające kryteriów regulaminu konkursu), ocenia podlegało łącznie 68 prac .

5. Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować prace plastyczne z SOSW w Słupcy do danej kategorii ze względu na temat , a nie wiek uczestników.

6. Komisja Konkursowa–postanowiła przyznać równorzędne nagrody w formie wyróżnień.

Kategoria: Portret Kl.I- III

Wpłynęło 27 prac, 13 nie spełniało kryteriów regulaminowych, oceniono 14 prac przyznano 9 wyróżnień:

1.Kornelia Włodarczyk kl.Ic SP nr 1
2.Katarzyna Mirska kl.IIc SP nr 1
3.Franciszek Jasiński kl.IIa SP nr 1
4.Julia Ruszowska kl.I a SP nr 1
5.Gabriela Jagła kl. III c SP nr 1
6.Kacper Zastawa kl.Ia SP nr 1
7.Maja Filipiak kl.2 d SP nr 1

8.Zuzanna Kujawa kl. 2 b SP nr 3
9.Malwina Łoziak kl. II SP internat SOSW Słupca

Kategoria: ILUSTRACJA KL.IV-VI

Wpłynęły 44 prace, 7 nie spełniało kryteriów regulaminowych,oceniono 37 prac przyznając 16 wyróżnień:

1.Oliwia Olkiewicz kl.Vc SP nr 3
2. Katarzyna Półról kl.VI c SP nr 1
3.Natalia Jaśniak kl.VI SP nr 1
4. Mikołaj Perliński kl.IV a SP nr 1
5.Emilia Czerniak kl.VI c SP nr 1
6.Julia Czechowska kl IV a SP nr 1
7.Amelia Jaworska kl.VI c SP nr 1
8.Amelia Grobelna kl.Va SP nr 1
9.Zuzanna Szymańska kl.VI c SP nr 1
10. Joanna Kępka kl.III SPP SOSW
11.Krystian Olejniczak Kl.I gimnazjum SOSW
12.Tomasz Nowacki kl.II GS SOSW
13.Małgorzata Woźniak kl.III gimnazjum SOSW
14.Katarzyna Kwita kl.III a SPP SOSW
15.Patrycja Niedziela SOSW w Słupcy
16.Magdalena Lewandowska kl.III SOSW w Słupcy


Kategoria: KOMIKS kl.IV-VI

Wpłynęło 18 prac , 1 nie spełniała kryteriów konkursowych, oceniono 17 prac przyznając 7 równorzędnych wyróżnień:

1.Oliwia Kin kl. Vb SP nr 3
2.Anna Bereszyńska kl. IV b SP nr 3
3.Karolina Włodarczyk kl. V a SP nr 3
4.Amelia Nowak kl. Va SP nr 3
5. Jagoda Łechtańska kl.V b SP nr 1
6.Wiktoria Mirska kl.V b SP nr 1
7.Maciej Sobutka kl.IV d
SP nr 3

7.Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w muzeum.
9.Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami nastąpi w dniu 13 kwietnia o godz. 10.oo
w siedzibie muzeum.
Zapraszamy i gratulujemy .Wystawa pokonkursowa potrwa do 8 maja b.r.Warto ją zobaczyć.