Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Wystawa: POMNIK 1926-2016

Otoczony zwartą zabudowa kamieniczek stoi POMNIK poświęcony tym wszystkim, którzy oddali życie w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny w latach 1914-18,1920. W tym roku mija 90. lat od postawienia na słupeckim Rynku tego symbolu wolności i niepodległości .

Kilka faktów z historii :

W dniu 3 maja 1926r. dzięki staraniom władz miasta i powiatu oraz ofiarom obywateli POMNIK postawiono na wieczną pamięć i umocnienie patriotycznej woli narodu i jej przyszłych pokoleń. Zaprojektowany przez Cezarego Góralskiego –studenta architektury Politechniki Warszawskiej, wykonany przez firmę Granit S-ka Akcyjna w Poznaniu z czerwonego piaskowca szydłowieckiego z godłem orła białego w koronie -autorstwa znakomitej firmy braci Łopieńskich z Warszawy -stał się wkrótce najważniejszym elementem miasta.
Mieszkańcy Słupcy i powiatu gromadzili się przy POMNIKU podczas ważnych uroczystości narodowych
i lokalnych :

„Przy pomniku odbywały się apele poległych , stały warty honorowe członków POW i harcerzy , płonęły znicze, balkony posesji przyozdabiano chorągwiami, portretami marsza łka i prezydenta, gromadzili się rezerwiści, peowiacy wspominali dni walki , dni chwały polskiego żołnierza(…)młodzież deklamowała wiersze patriotyczne, nauczyciele przychodzili z uczniami i przeprowadzali pogadanki historyczne(…)pomnik przystrajano girlandami ; przy pomniku się spotykano, robiono sobie fotografie, które wysyłano znajomym odwiedzający miasto goście ,ważne delegacje, władze, wycieczki zawsze kierowały swe kroki ku temu symbolowi”.
(wg M. Jarecki, Aby pamięć nie zaginęła”2001r.)

Było tak do wybuchu II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Słupcy , już w 1940r. hitlerowcy zniszczyli ten tak ważny symbol niepodległości w naszym mieście. W miejscu gdzie stał zrobiono rabatki , jedynie cztery dęby (posadzone w okresie międzywojennym) rosły nadal.

Po zakończeniu II wojny światowej , w tym miejscu w roku 1946 pojawił się inny Pomnik - poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej, którzy polegli w styczniu 1945 r. wyzwalając Słupcę. Zaprojektował go Adolf Zdziarski – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, absolwent krakowskiej  Akademii Sztuk Pięknych.
POMNIK Wolności zastąpiono więc symbolem wdzięczności zwieńczonym pięcioramienną, czerwoną gwiazdą.


Myśl odbudowy POMNIKA trwała jednak w świadomości mieszkańców niezależnie od okoliczności politycznych. Taka możliwość nastąpiła dopiero w roku 1990r.: ukonstytuował się wtedy Komitet Odbudowy Pomnika z inicjatorem i pierwszym przewodniczącym dr Romanem Grzeszczakiem.
Po 57  latach na swoje historyczne miejsce powrócił zrekonstruowany POMNIK, na mocy decyzji Rady Miasta Słupcy II kadencji : ”szanując wolę mieszkańców miasta, aby uczcić pamięć swoich współbraci walczących o wolność ojczyzny (…)pomnik ten stawiamy na wieczną chwałę i pamiątkę ofiary jaką mieszkańcy naszego miasta ponieśli w całym okresie walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej ”
(z aktu erekcyjnego z dnia 28 sierpnia 1997r.)

Autorem rekonstrukcji pomnika była pracownia autorska Pawła Szumigały z Poznania, wykonanie powierzono warsztatowi kamieniarskiemu Zbigniewa Wawrzyniak z Murowanej Gośliny.
W dniu 11 listopada 1997 r. miała miejsce uroczystość ponownego odsłonięcia POMNIKA , przed którym znowu mieszkańcy Słupcy i powiatu gromadzą się podczas ważnych uroczystości patriotyczno –narodowych.
W roku 2009 dołożono cztery tablice upamiętniające mieszkańców ziemi słupeckiej poległych
w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 oraz inicjatorów i uczestników walki konspiracyjnej o demokratyczną Polskę.
Jak 90 lat temu tak i dzisiaj stojący w sercu miasta Pomnik jest symbolem pamięci i szacunku dla tych, którzy w różnych okresach historii potrafili przedłożyć dobro ojczyzny nad swoje własne.

Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy, szczególnie w dniu 3 maja b.r. po uroczystościach na słupeckim rynku - w godzinach od 15.00 do 18.00.  Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna.
Z tej okazji Muzeum wydało trójwymiarowa  kartę z widokiem Pomnika  - oraz  okolicznościową   zakładkę.

Zapraszamy

Beata Czerniak