Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Pocztówka z muzeum
Muzealna pocztówka  wpisuje się  w  tradycje wydawania kartek pocztowych związanych z naszym miastem.
Muzeum  gromadzi  bowiem kartki pocztowe z lat 1910 -1945 oraz  z lat powojennych.  Charakteryzują się  one różnorodnością  tematów ale i atrakcyjną szatą graficzną. Są źródłem informacji o naszym mieście stanowiąc cenny materiał ikonograficzny do badań nad jego przeszłością. W siedzibie muzeum można nabyć także wieloobrazkowe kartki pocztowe  m.in. z kościołem św. Wawrzyńca,  kościółkiem św. Leonarda,  kolumną  św. Wawrzyńca, rynkiem  czy grodziskiem.  Zostały wydane w tym roku  przez Via Vresna. W dobie s-msów i e-maili zwyczaj wysyłania  pozdrowień jest coraz rzadszy . Ale może warto czasami  wrócić do tej tradycyjnej , uroczej  skądinąd formy komunikowania się ze sobą.  Zapraszamy .