Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Po odpuście...

Pogoda wyśmienita, twórcy i artyści dopisali, piękny koncert kapeli Niwińskich, którzy urzekli interpretacją tradycyjnych tańców i przyśpiewek ludowych zapraszając także uczestników spotkania do nauki chodzonego czy tzw. krzyżaka . Ponadto  wystawa  ilustracji książkowej: Dominiki Czerniak  „Prosię  w ogniu” ( do oglądania także we wrześniu), pokazy ginących zawodów i ciastka wawrzynkowe (tym razem nie do kupienia  ale podzielenie się),   pyszne ogórki  i smalec i chleb dopełniły tradycji tego wspólnego świętowania ku czci św. Wawrzyńca, który zdjęty z kolumny spoglądał ze  swojej nowego  miejsca na tarasie muzealnym na mieszkańców miasta i gości . Wieczorem piękny , klimatyczny koncert w słupeckiej farze : tym razem nasze barokowe organy brzmiały dostojnie stanowiąc tło dla świetnego mezzosopranu Aleksandry Kamińskiej , który unosił się aż pod sklepienia świątyni i na długo zapadł
w sercach  i  uszach słuchaczy. 

....................................................................

Dziękujemy wszystkim  artystom, rękodzielnikom, twórcom i tak licznie przybyłym  mieszkańcom miasta i okolic
i gościom za wspólne świętowanie i spędzony czas. Tegorocznymi laureatami uhonorowanymi  przez muzeum  statuetkami  św. Wawrzyńca byli:  Katarzyna    Rybicka, Krzysztof Herian i Grzegorz Pawelec. W ogrodzie przy- muzealnym posadzony został kolejny wawrzyn dedykowany Mariannie Fiszer (opiekunce kościółka św. Leonarda) który przypominać będzie o tym udanym ,barwnym i pełnym atrakcji Odpustowym Spotkaniu przy Muzeum Regionalnym.  Zapraszamy za rok.
................................................................

Serdecznie dziękujemy za pomoc organizacyjną  i techniczną:   pani kierownik  Dorocie  Maleszce i silnym  pracownikom  Urzędu Miasta  w Słupcy , kolegom z MDK w Słupcy za profesjonalne nagłośnienie imprezy, pani prezes Lidii Dobersztyn i Bankowi Spółdzielczemu w Słupcy za pomoc finansową (pokaz bicia monety odpustowej), panu Pawłowi Konińskiemu – naszemu dobrodziejowi (za pyszny chleb), p p Staśkiewiczom za słoninę ,a ZAZ w Słupcy za wytopienie pysznego smalcu, pani Sabinie i Markowi Renklom za podtrzymanie tradycji ciastek wawrzynkowych, koleżankom  z Wydziału Promocji UM –Arlecie  za ceramiczne "suweniry" dla artystów, Magdzie –za pomoc organizacyjną przy koncercie organowym , p. Ani Mydłowskiej –dyrektor OSW w Słupcy za wypożyczenie krzeseł i  pani Grażynie Makowskiej- dyrektor SP nr 1 -za udostępnienie stolików , Kamilowi Światkowi-za pomoc przy koncercie organowym, Grzegorzowi Pawelcowi –   za  instalację sprzętu do  multimedialnej   prezentacji , Dominice – za projekt plakatu.

.........................................................................................
Dziękujemy wszystkim artystom i twórcom , którzy jak co roku przyjechali do nas, aby zaprezentować swoje wyroby  zachęcając uczestników spotkania do ich nabycia . Zapraszamy za rok.