Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
XIII Dzień Papieski, 12 .X. 2013r.

Jan Paweł II  o dialogu

"Dialog to potrzeba wpisana w samą naturę człowieka. Czło­wiek jest istotą powołaną do dialogu. Stąd też  dialog to centralny i niezbędny element każdej etycznej myśli ludzkiej. Człowiek jest powołany do dialo­gu, do otwarcia się na innych. Dialog dla Kościoła stanowi w pewnym sensie środek, a nade wszystko sposób wypełniania jego działalności w świecie współczesnym. Jest to forma obecności Kościoła.(...)Oczywiście, musimy opu­ścić pozycje przeciwników, mieć założenie woli pojednania, czyli pewną otwartość, gotowość przyjęcia, akceptację odmienności, niekiedy wręcz sprzeczności, poszano­wanie rozumu i sumienia innych. Dialog trzeba prowadzić z cierpliwością i stopniowo. Czas zrozumieć kategorie myślowe, konkretne doświadczenia historyczne partnera. Uznać specyficzne właściwości, odrębność poszczególnych ludzi i grup z zachowa­niem przestrzegania wolności. Ważnym elementem jest też bezinteresowność".

"Celem dialogu - jest poszukiwanie, nie znalezienie, poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre, sprawiedliwe dla każdego czło­wieka. To pozwala być otwartym i unikać dialogu fałszywego, w którym z góry posta­nawia się nieustępliwość "