Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej 12.X.2023r.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy plenerowej : „ ...abym i ja dopomógł ku wyswobodzeniu się spod jarzma  moskiewskiego ”. Ziemia słupecka świadkiem wydarzeń 1863-1864.
To nowa wystawa plenerowa, na której otwarcie serdecznie zapraszamy w dniu 12  X. 2023r.
o godz.11.00.  Wystawa dofinansowana ze środków Biura „Niepodległa” w  ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863-1864.”
Tytuł wystawy zaczerpnięty został z listu napisanego  do Rodziców przez młodego gimnazjalistę Romana Kencera, który  wraz z  60. kolegami wyruszył do powstania,
z pobliskiego Trzemeszna. Poległ wraz z 10  kolegami  w straszliwej bitwie pod Mieczownicą – Dobrosołowem 2 marca 1863.
Wystawa - to 14 plansz, na których poprzez obraz i krótki, esencjonalny komentarz historyczny opowiadamy a o wydarzeniach i ludziach, którzy brali udział w  powstaniu styczniowym na terenie ziemi słupeckiej. Szczególne miejsce w tej narracji zajmują losy Wyprawy gimnazjalistów  z Trzemeszna i bitwa pod Mieczownicą ; przybliżamy także historię  mieszkańca Słupcy Mateusza Melanada, który tak jak wielu innych z miasta i okolic, wyruszył do powstania walczyć o Polskę.
Wystaw ogólnie dostępna, do oglądania także wieczorem, atrakcyjna wizualnie (mamy nadzieję) zachęci potencjalnych odbiorców do zatrzymania się i zapoznania z wydarzeniami, które wydają się dzisiaj dla nas bardzo odległe. Uświadomi jednak oglądającym, że  to najdłuższe i najkrwawsze w historii Polski powstanie narodowe ... dało asumpt do późniejszych działań niepodległościowych.
Zapraszamy.

Beata Czerniak
www.facebook.com/muzeumslupca