Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Powiatowy Konkurs Literacki : CZY WOLNOŚĆ  OJCZYZNY JEST DLA  MNIE DOBREM  NAJWYŻSZYM?
W ramach Programu Dotacyjnego: Powstanie styczniowe 1863-1864 realizujemy ze środków finansowych Biura „Niepodległa” wystawę plenerową: „...abym i ja dopomógł ku wyswobodzeniu się z pod jarzma moskiewskiego.” Ziemia słupecka świadkiem wydarzeń powstańczych 1863-1864. wraz z partnerem zadania Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych powiatu słupeckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim .Termin nadsyłania prac do 3 listopada b.r.Regulamin konkursu został rozesłany do szkół. Można pobrać także: tutaj  Zapraszamy.