Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Spotkanie z okazji 26 Dnia Judaizmu i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzień Judaizmu w Słupcy,Przejście Pana: Dziś wychodzicie” (Wj 13,14 ), 27stycznia 2023. , godz.11.00 ,
d. synagoga.

W
Siedlcach, w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia rozpoczęły się centralne obchody tegorocznego 26. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce . Abp Grzegorz Ryś - przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem napisał:

Dzień Judaizmu jest wyrazem troski o dobro Kościoła, o Jego żywotność, o wiarę Jego członków, ale także wspólnego z Żydami doświadczenia, że Bóg jest jeden, jest bliski i dobry dla człowieka, a Lud Izraela nigdy nie został przez Niego odrzucony
. Jest to wydarzenie do świętowania nie w jednym mieście do tego wyznaczonym, ani tylko w ten jeden dzień, lecz znakiem koniecznym dla całego Kościoła w każdym miejscu i czasie”. Podkreślił , że w tym dniu trzeba także pamiętać o Zagładzie, która była próbą unicestwienia Narodu Wybranego”

Muzeum Regionalne we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy i Parafią Św. Wawrzyńca w Słupcy po raz trzynasty zaprasza na spotkaniu z okazji Dnia Judaizmu, w dniu 27 stycznia, o godz. 11.00 przed budynek d. Synagogi (ul. Bóźnicza), do której chodzili się modlić mieszkańcy Słupcy wyznania mojżeszowego od lat 80 XIX w. (kiedy powstała) do wybuchu II wojny światowej, tj. do września 1939r. Przy ścianie wschodniej ustawimy siedem lampek symbolizujących światła menory, wspólnie pomodlimy się o tak potrzebny pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie, o umiejętność bycia razem pomimo różnic ,o szukanie tego co nas łączy, a nie dzieli. Modlitwę poprowadzi ks. Maciej Sławinowski z młodzieżą z ZSE w Słupcy.

Po wspólnym odczytaniu Pieśni Miriam z Księgi Wyjścia, ok. 11.30, udamy się do budynku tej szkoły, gdzie w tamtejszej auli odbędzie się spotkanie z panem Bartłomiejem Grzanką - kierownikiem Muzeum Byłego obozu niemieckiego Kulmhof w Chelmnie nad Nerem, który przybliży tragiczną historię tego pierwszego obozu zagłady, na zajętych przez okupanta niemieckiego, ziemiach polskich.

Masowe mordy ludności żydowskiej zapoczątkowano tam 7 grudnia 1941 r., jeszcze przed słynną konferencją w Wannsee,(styczeń 1942) na której podjęto decyzję o ostatecznej zagładzie Żydów. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem był ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty (Warthegau). Został uruchomiony w grudniu 1941 r. Działał z przerwami do 18 stycznia 1945r. Szacuje się, że zamordowano tam blisko 200 tysięcy obóz.

Nasze spotkanie odbywać się będzie w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Auschwitz - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - stał się międzynarodowym symbolem. Rocznicę jego wyzwolenia, 27 stycznia, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Pamiętajmy w sposób szczególny o Tych wszystkich zamordowanych w obozach zagłady, gettach, innych miejscach kaźni, mieszkańcach Słupcy, którzy do lipca1942r., do momentu brutalnej wywózki wszystkich słupeckich Żydów przez hitlerowców, dopełniali pejzażu miasteczka, w którym się rodzili,umierali i które było ich miejscem na ziemi.

„Bez nieustannie pogłębianej świadomości żydowskich korzeni i zawsze aktualnego żydowskiego wymiaru chrześcijańskiej wiary, sama tożsamość chrześcijaństwa i Kościoła ulega zagubieniu . W rezultacie, zanika obecność chrześcijan w świecie, a ich religijność często okazuje się podatna na rozmaite formy bałwochwalstwa, herezji i innych ludzkich idei. Orędzie chrześcijańskie staje się wówczas niezrozumiałe”(abp. G.Ryś)

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy skosztują słodkości z kuchni żydowskiej przygotowanych przez młodych adeptów sztuki kulinarnej z Ekonomika. Spotkanie potrwa około dwóch godzin. Zapraszamy wszystkich do wspólnego dialogu, modlitwy i refleksji historycznej.

Shalom
Beata Czerniak
Muzeum Regionalne w Słupcy
www.facebook.com/muzeumslupca