Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Otwarcie wystawy plenerowej JEDNODNIÓWKA - w 100-lecie jej wydania.

OD REDAKCJI. 
--------

W tym roku przypada 100. rocznica wydania gazety zwanej „Jednodniówką”, której pojawienie się uświetniło uroczystość otwarcia i poświęcenie siedziby, powstałego wiosną 1922 r. Słupeckiego Klubu Sportowego „Rozwój”. Uznaliśmy, iż te wydarzenia warte są odnotowania i upamiętnienia, dlatego oddajemy do rąk Państwa kolejny numer słupeckiej „Jednodniówki” ... w formie tej wystawy. Ogólnie dostępny, bezpłatny egzemplarz zawiera mnóstwo interesujących informacji na temat okoliczności powstania tej gazety i klubu sportowego oraz ludzi, którzy mierząc się z trudną rzeczywistością polityczną, ale i społeczno – ekonomiczną, w której znalazła się Polska i nasza Słupca tuż po odzyskaniu niepodległości, potrafili zrobić wiele dobrego dla innych. Nieocenioną pomocą w tej lekturze będą przytaczane wielokrotnie przez nas, słowa pomysłodawcy i twórcy „Jednodniówki”, redaktora naczelnego Stefana Korbońskiego, który
w sposób niezwykle barwny i emocjonalny opisał tamte wydarzenia, w których uczestniczył
i których był inicjatorem.
„Jednodniówka” - skromna, czterostronicowa gazeta, zapowiadała się na ambitne i rzetelne źródło informacji promujące wszelakie działania nowo powstałego klubu S.K.S „Rozwój”, ale nie tylko; jej redaktor naczelny zauroczony świetlaną przeszłością miasta zamieścił tekst o dziejach Słupcy z obiecującym ... ciąg dalszy nastąpi. Niestety nie ukazał się kolejny numer, pewno dlatego, że Stefan Korboński po niezwykle twórczym i aktywnym pobycie w Słupcy, opuścił miasto i wyjechał na studia do Poznania .W roku 2012 Muzeum Regionalne wydało numer drugi „Jednodniówki” z okazji 90. rocznicy ukazania się tej gazety, ubogacając tym samym V Noc w Muzeum „Międzywojnie”. Teraz z okazji 100. rocznicy prezentujemy Państwu jej numer trzeci. Wraz ze Stefanem Korbońskim - redaktorem naczelnym zapraszamy do obejrzenia,
a właściwie do przeczytania tej ... wystawy. 
Beata Czerniak
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy