Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
102 rocznica odzyskania Niepodległości

W tym szczególnym i trudnym dla nas roku obchodzimy kolejną ,już 102 rocznicę odzyskania niepodległości ...w reżimie sanitarnym ; nie spotkamy się  na słupeckim Rynku. Pamiętajmy jednak o wydarzeniach i ludziach, dzięki którym odzyskaliśmy upragnioną wolność. Obchodzona w tym roku 100 rocznica zwycięskiej „Bitwy Warszawskiej” nie była tylko wojną o granice, ale o suwerenność i niepodległość odrodzonej Polski. W tej walce swój udział mieli także Słupczanie, peowiacy, harcerze, ochotnicy WP walczący na frontach tej „niewypowiedzianej” wojny polsko-bolszewickiej, która trwała od lutego1919r. do października1920. Nie wszyscy wrócili do domów. „Rodziny długo opłakiwały poległych za wolność ojczyzny. Nie można było się pogodzić ,że już nie wrócą , że oddali życie w tak młodym wieku, ale oni musieli iść, bo był w nich duch patriotyzmu, duch walki (...) .Co rok 3 maja i 11 listopada wspominano ich i modlono się w kościele za ich dusze ... ”
(M. Jarecki, Aby pamięć nie zaginęła).

Kiedy w sercu miasta w 1926r. stanął POMNIK im poświęcony, ci którzy wrócili szczęśliwie z frontów wojny polsko-bolszewickiej, spotykając się w tym miejscu rokrocznie w dniu 11 listopada pamiętali zawsze o swoich towarzyszach, którzy zginęli w obronie Ojczyzny w Apelu Poległych.
Byli to:
1.Jan Adamczewski (ur.1900 Róża ),w POW od 30.05.1917 r. pseudonim: ”Podskocze”, szeregowiec, ochotnik WP, poległ na froncie wschodnim pod Wilnem 13.04.1920r.

2.Władysław Blejwas(ur.1895 Marcewo), w POW od 5.10.1918 r .ochotnik WP, 29 p p Strzelców Kaniowskich w Kaliszu, walczył na froncie wschodnim, zginął w walkach pod Warszawą 1920r.

3.Franciszek Gościński (ur.1900 Kazimierz Bp.),w POW od 6.IX.1917r. ,pseudonim: „Świerk”, harcerz III drużyna im. T. Kościuszki w Słupcy ,ochotnik WP , 29 p p Strzelców Kaniowskich, walczył na froncie wschodnim; poległ pod Wyszkowem 1920r.

4.Józef Gościński(ur.1898 Kazimierz Bp.),w POW od 17.V.1917r.,pseudonim: ”Polakiewicz”, „Rosa”, starszy żołnierz, harcerz III Drużyna im. T. Kościuszki w Słupcy ,ochotnik WP, 29 p p Strzelców Kaniowskich, walczył na froncie wschodnim, poległ pod Jaznem w lipcu 1920r.

5.Józef Niesław Gorzelański( ur. 1898 Leonia pow. Konin )
w POW od 12.IX.1917r. pseudonim: ”Czechowski”,”Zagórski” ochotnik WP, 29 p p Strzelców Kaniowskich ,walczył na froncie wschodnim; poległ pod Dźwińskiem w 1919r.


6.Zygmunt Kalkowski (ur.1901 Kazimierz Bp.), w POW od 8.V.1917r.,pseudonim:”Piśkiewicz”, ochotnik WP, 29 p p Strzelców Kaniowskich, udział w walkach na froncie wschodnim , poległ pod Baranowiczami czerwiec 1919r.


7.Józef Michalski (ur.1900 Słupca )w POW –od 1.09.1917r. , pseudonim: ”Kruk”, ochotnik WP, 29 p p Strzelców Kaniowskich, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Poległ w bitwie pod Tartakowem w 1920.


8.Roman Pankiewicz
(ur.1897r. Słupca ),w POW od 10.III.1917 ,pseudonim :”Miechowski”, „Święcicki” ochotnik WP , udział w walkach na froncie wschodnim, poległ 30.07.1920r.


9.Marian Włóczywódziński (ur.1897r.Słupca), w POW od 20.VII.1917r., pseudonim: ”Winnicki”, ochotnik WP, udział w walkach na froncie wschodnim, poległ w 1921r.

(na podstawie M Jarecki, Aby pamięć nie zaginęła)


#PAMIĘTAJMY

Beata Czerniak

Muzeum Regionalne w Słupcy
facebook.com/muzeumslupca