Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Wystawa: Być żywym dowodem pamięci... 6 marca ,godz. 17.00

Muzeum Regionalne w Słupcy wraz z Terenowym Kołem Związku Sybiraków w Słupcy zaprasza na wystawę: „Być żywym dowodem pamięci ...” z okazji 30.lecia powstania Terenowego Koła Związku Sybiraków w Słupcy, w 80.rocznicę deportacji Polaków na Syberię i 80.rocznicę Mordu Katyńskiego.
Z bogatego archiwum słupeckiego Koła Związku Sybiraków : kronik , albumów, wycinków z gazet, fotografii, dokumentów, publikacji skrzętnie gromadzonych, wspaniale udokumentowanych (dzieło kronikarskie sekretarza Koła pani Barbary Wawrzyniak) próbujemy pokazać wielowymiarową, efektywną ,wytrwałą i czasami trudną pracę ludzi zrzeszonych w słupeckim Kole Związku Sybiraków . Ich aktywność w UPAMIĘTNIANIU, PRZYWRACANIU, OCALANIU PAMIĘCI o ich bliskich , rodzinach, rodzeństwie i ich samych, którzy zostali zesłani na nieludzką ziemię, deportowani w głąb Rosji Sowieckiej, pozbawieni obywatelstwa , bez prawa powrotu do Ojczyzny - jest znacząca . I nie do przecenienia . Ich wspomnienia były i są nadal bolesne; mimo, że od pierwszej deportacji w głąb Rosji Sowieckiej minęło już 80 lat , przywołują obrazy, które tkwią głęboko w ich sercach i umysłach; może czasami niektóre już zatarte, nie mają takiej siły rażenia ,ale ciągle powraca ten sam ból, smutek i żal. Sybiracy mają świadomość upływu czasu i tego, że jest ich coraz mniej. Koło, które powstało w dniu 25 listopada 1989r. liczyło 40 osób , obecnie zmniejszyło się do 14 świadków - uczestników tamtych wydarzeń. Poprzez różne formy działalności m.in. obchody Dnia Sybiraka , udział w uroczystościach patriotycznych, licznych spotkaniach ze szkołami z terenu miasta i powiatu i zapraszaniem młodych do udziału w konkursach, dzięki którym uczestnicy mogli dowiedzieć się o ich losach i historii deportacji na Syberię, efektywną i wieloletnią współpracą z Biblioteką Pedagogiczną , Muzeum Regionalnym , innymi instytucjami, stowarzyszeniami, związkami, zauważani i doceniani przez władze samorządowe miasta i powiatu dzielili się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami powierzając pamięć o tamtych tragicznych latach ku przestrodze :„ aby wszelkie totalitaryzmy i obłędne ideologie nigdy już nie zebrały swojego tragicznego żniwa”.
Ich wielowymiarowe i różnorodne działania były znakami pamięci i przesłaniem dla przyszłych pokoleń . Kierowali się mottem: „ pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie” Mają nadzieję, że dobrze spełnili swoją misję . Uroczyste otwarcie w dniu 6 marca , godz. 17.00 Wystawa potrwa do końca czerwca
. Zapraszamy szczególnie młodzież wraz z nauczycielami z terenu miasta i powiatu. Będzie to kolejna, ważna lekcja historii, w której zadeklarowała udział Sybiraczka Barbara Wawrzyniak -sekretarz Koła- deportowana na nieludzką ziemie wraz z matką i rodzeństwem w dni 10 lutego 1940r., która podzieli się swoimi przeżyciami.
Wraz ze słupeckimi Sybirakami zapraszam do obejrzenia wystawy i refleksji na tragicznymi kartami ludzkich losów wpisanych w WIELKĄ HISTORIĘ.

Beata Czerniak

Muzeum Regionalne w Słupcy

www.facebook.com/muzeumslupca