Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
XXII Dzień Judaizmu w Słupcy,30 stycznia 2019r.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r.
Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.
Ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz “czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”. Zgodnie z założeniami Episkopatu, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Jest to też okazją do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki. Hasłem tegorocznego 22. Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu słowa zawarte w Księdze Ozeasza(11,9)„Nie przychodzę, żeby zatracać” . Centralne obchody odbędą się 17 stycznia 2019 r. w Łodzi.
W dniu 27 stycznia natomiast – w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku – obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto to zostało ustanowione 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci osób pochodzenia żydowskiego, pomordowanych przez hitlerowskie Niemcy. W obozie koncentracyjnym AuschwitzBirkenau zamordowanych zostało około 1,1 mln Żydów, Polaków oraz osób innych narodowości. W samej Polsce naziści niemieccy zamordowali  2,9 mln polskich Żydów, w tym w obozach śmierci 1,86 mln. Ogółem w czasie II wojny światowej na terenie państw europejskich hitlerowcy zamordowali 5 894 716 osób pochodzenia żydowskiego, czyli 59% społeczności żydowskiej w Europie.

Muzeum Regionalne w Słupcy wraz z Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy w dniu 30 stycznia 2019r. zaprasza do udziału w naszym słupeckim Dniu Judaizmu. Spotykamy się o godz.10.00 na wspólnej modlitwie przy d. Synagodze (ul. Bóźnicza), miejscu świętym dla społeczności słupeckich Żydów; potem przejdziemy - do auli im. T. Wiśniewskiego w ZSE w Słupcy (ul. Wojska Polskiego) i około 11.00 rozpocznie się dalsza część spotkania. Tegoroczne obchody przypadają w roku 80. rocznicy wybuchu straszliwej II wojny światowej, która położyła kres wspólnym dziejom Polaków i Żydów. Także w naszym mieście. Ci którzy wyjechali w latach 20 i 30 XX w. do Palestyny ocaleli . Ci, którzy przeżyli Holocaust zostali zmuszeni do opuszczenia Polski ostatecznie w latach 1967-68 . Z 20.tys. ocalałych została w Polsce dosłownie garstka. Dzisiaj ich potomkowie szukają śladów swoich bliskich. Czasami odwiedzają Słupcę. Przychodzą do muzeum. Zadają pytania. Szukają dokumentów. Jakichkolwiek śladów bytności tutaj ich dziadków pradziadków, cioć, wujków, rodzeństwa. Próbują odtworzyć losy najbliższych . Dla siebie , swoich bliskich, dla pamięci.

Historia rodziny Łatte i Bryksów zamieszkujących do pamiętnego lipca 1940r. Słupcę znalazła finał w pamiątkowym albumie „stworzonym” przez poszukujących. Wypełniając obietnicę złożoną gościom z Hajfy Tehii i Michelowi Gronau na spotkaniu przedstawione zostanie ich „dzieło” z refleksją o przywracaniu pamięci. Będziemy gościć także pana Bogusława Łowińskiego - wieloletniego prezesa poznańskiego Towarzystwa Polska –Izrael, twórcę i lidera znakomitego zespołu Shalom, wielkiego propagatora kultury żydowskiej , który opowie o swoich nie tylko muzycznych poszukiwaniach i inspiracjach, a także spróbuje nauczyć nas prostych żydowskich piosenek. Tradycyjnie skosztujemy także słodkości z kuchni żydowskiej przygotowanej przez adeptów ”sztuki kulinarnej ” ze słupeckiego ekonomika.


Żyjemy w świecie tak urozmaiconym, świecie przenikania się różnych kultur, więc niepodjęcie dialogu byłoby zamknięciem swego wnętrza i zamknięciem się przed innymi.”
(bp.
G.Markowski - przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem).

Fotografia przedstawia rodzinę Łatte i Bryks -mieszkańców przedwojennej Słupcy, pochodzi z albumu  autorstwa   Tehii i Michaela Gronau Hajfa 2017


W imieniu organizatorów zapraszam zatem do wielokulturowego dialogu.
Shalom
Beata Czerniak, Muzeum Regionalne w Słupcy

facebook.com/muzuemslupca