Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
Spotkanie autorskie z Jackiem Bartkowiakiem

Muzeum Regionalne w Słupcy i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy zapraszają na spotkanie z Jackiem Bartkowiakiem - autorem publikacji: Element antysocjalistyczny. Samorząd studentów na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1980-1989. Książka została wydana przez Fundację Św. Benedykta w Poznaniu w 2017r. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego b.r. o godz. 18.00 w sali muzeum, ul. Warszawska 53 , o godz. 18.00 Wstęp wolny.
 W przedmowie książki - Zbigniew Czerwiński- przewodniczący Rady Fundacji Św. Benedykta napisał:  „Książka ta - to relacje o grupie kolegów, którzy ze swojej aktywności i z lektury ustaw uczynili narzędzie wolnościowej działalności (…) to również świadectwo o tych, którzy nie zdali egzaminu i z różnych powodów stanęli po stronie  komunistycznej władzy.(…) to opowieść, o tych, którzy mimo, że przez aparat represji socjalistycznego państwa zostali określeni  mianem „przegrani” – wygrali .”
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Dla uczestników tamtych wydarzeń, nie tylko w środowisku uniwersyteckim  będzie to powrót do pewnej rzeczywistości , w której brali udział ; powrót do zdarzeń ,które wpłynęły na bieg historii. Dla młodszego pokolenia - to tylko lekcja historii najnowszej. Ale  jakże ważna. 

Beata Czerniak


Jacek Bartkowiak-  słupczanin, absolwent UAM w Poznaniu (studia historyczne1980-1985),nauczyciel historii w LO ( 1985-1991 ), dyrektor MDK w Słupcy (1991-2003) , redaktor naczelny Gazety Słupeckie j(1989-2005)) , Monitora Wielkopolskiego ((2003-2005), dyrektor Departamentu Kultury UW w Poznaniu
(2006-2011). Obecnie pracownik  biura prasowego NFZ w Poznaniu. Podczas spotkania można będzie  nabyć publikację.