Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
Wydarzenia > aktualności
XXI Dzień Judaizmu ...w Słupcy .

XXI Ogólnopolski Dzień Judaizmu
„Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz. 57,19)

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religiami. Tegoroczne główne obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbędą się w Warszawie od 16 do 21 stycznia b.r. Głównym nabożeństwem będzie Liturgia Słowa, sprawowana w środę 17 stycznia w warszawskiej archikatedrze św. Jana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia rano chrześcijanie i żydzi będą też modlić się wspólnie przy zbiorowej mogile Żydów z getta warszawskiego, znajdującej się na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej, a także w warszawskiej synagodze im. Nożyków, gdzie odprawiona zostanie hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu (20 stycznia).
Od ośmiu już lat Muzeum Regionalne w Słupcy wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży zaprasza do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego podczas naszych słupeckich Dni Judaizmu. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia b. r . o godz.10.00 przy dawnej synagodze, na ul. Bóźniczej. Znajdziemy się w miejscu najważniejszym dla społeczności żydowskiej. Pobożni słupeccy Żydzi bowiem przychodzili tutaj na modlitwy w czasie swoich świąt , ale także w szabat – święta na cześć Boga Stworzyciela i na cześć przymierza , które zawarł Bóg z narodem Izraela.
Nie zachowały się zdjęcia, ryciny jak wyglądało wnętrze tej świątyni, które ostało zniszczone i sprofanowane przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej. Po Zagładzie nigdy już ta świątynia nie rozbrzmiewała śpiewem i modlitwą .
W centralnym miejscu zapewne znajdowała się bima – miejsce wyniesione, podwyższone, takie specjalne podium - przy którym odczytywano Torę – inaczej Święty Zwój , Księgę Objawioną, Pięcioksiąg zawierający: Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską , Liczb i Powtórzonego Prawa czyli Stary Testament - zawierającą przesłanie Boga do człowieka. Torę , w formie zwijanych pergaminów zszytych w rodały, przynoszono z wielką czcią „ubraną” w ozdobną tkaninę ( meil ), zwieńczoną koroną ( keter) i przewieszoną srebrną tabliczką (tas), ozdobioną dzwoneczkami ( rimonim) ze świętej skrzyni zwanej aron-ha- kodesz inaczej Arki Przymierza. Znajdowała się w ścianie wschodniej synagogi ( wskazując w sposób symboliczny kierunek na Jerozolimę) w specjalnej szafie ołtarzowej.
Pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Szkopka pomodlimy się w tym miejscu , wspominając nieobecnych mieszkańców naszego miasta i nawiązując w modlitwie do słów Izajasza:
„Pokój! Pokój dalekim i bliskim”.  Następnie ok. 10.30 przejdziemy do budynku ZSE w Słupcy, gdzie poznamy obyczaje żydowskiego wesela i skosztujemy pysznych smakołyków z kuchni żydowskiej przygotowanych przez uczniów z klasy gastronomicznej . A potem weźmiemy udział w warsztatach tańca żydowskiego, które poprowadzi Maria Kistowska z  Poznania.
Tradycja tańca żydowskiego związana jest z historią narodu wybranego od samego początku czyli od czasów biblijnych. Izraelici, akompaniując na cymbałach, cytrze, flecie, harfie, a także klaszcząc i śpiewając, ruszali do tańca, by chwalić Boga, cieszyć się ze zwycięstwa na polu bitwy, celebrować ważne momenty w życiu narodu, ale też etapy życia: obrzezanie, śluby, pogrzeby. Szczególne miejsce zajmowały też tańce związane z cyklem prac agrarnych i świętami natury. Kiedy w XVIII wieku powstaje chasydzyzm - reformowany ruch religijny Wschodniej i Środkowej Europy - taniec stał się częścią codziennego życia . Sprawiał, że obecność Boga stawała się prawie namacalna. Chasydzka modlitwa tańcem nie ograniczała się do murów synagogi: przekraczała ją wraz z różnorodnymi tańcami towarzysząc życiu rodzinnemu i społecznemu.
Wśród chasydów mężczyźni i kobiety tańczyli osobno . My natomiast zatańczymy wspólnie. Micwa tanc.
Mieszkańcy przedwojennej Słupcy - mimo oczywistych różnic - wspólnie tworzyli rzeczywistość miasta mając wpływ na jej rozwój gospodarczy ale także społeczny i kulturalny. Byliśmy wielokulturowi, różnorodni, otwarci na innych. Wpisani w historię , nie zawsze mamy na nią wpływ, ale częstokroć nasza postawa, nasze działanie, nasza wiedza o innych może zmieniać jej bieg.
Zapraszamy serdecznie na to spotkanie . Szalom

………………………………………………………………………………………………

Słupecka gmina żydowska powstała w latach 1865-1866. Pierwsi mieszkańcy Słupcy poch. żydowskiego sprowadzili się do miasta  na pocz. XIX w. W 1807r. było ich 12, w roku 1913r. zanotowano liczbę 2.286   osób. W 1939 r. Słupcę zamieszkiwało około 1050 osób pochodzenia żydowskiego . Aż do pamiętnego lipca 1940. Wtedy wszystkich słupeckich Żydów zmuszono do opuszczenia domostw i wywieziono do getta przejściowego w Rzgowie, Zastrużu, Świątnikach. Stamtąd nieuchronnie zmierzali ku zagładzi . Zamordowani w lasach kazimierzowskich , zagazowani w obozach koncentracyjnych. Holocaust przeżyło zaledwie kilkanaście osób.

Beata Czerniak
Muzeum Regionalne w Słupcy
facebook.com/muzeumslupca